Thunderbird jest jak dotąd moim ulubionym klientem pocztowym. Dzisiaj miałem okazję konfigurować tego klienta na nowym komputerze. O ile protokół IMAP zapewnia nam synchronizację poczty w tym prywatnych folderów z poziomu wielu urządzeń o tyle nie dotyczy to filtrów czyli pewnych reguł i akcji im towarzyszących, które są specyficzne dla konkretnego klienta.

Z uwagi na to, że mam skonfigurowanych dość sporo filtrów nie chciało mi się ich
ponownie ręcznie konfigurować.

Poniżej wyjaśnię jak w prosty sposób można je wyeksportować (przenieść).
W moim przypadku "przenosiłem się" z Linuksa na Maca.

Pierwszym krokiem jest odnalezienie lokalizacji plików, w których
Thunderbird przechowuje dane użytkownika tj. ustawienia, wiadomości
w tym także filtry. Lokalizacja może się różnić w zależności od
systemu operacyjnego.

W przypadku Linuksa dane składowane są w katalogu domowym
pod ścieżką ~/.thunderbird. W przypadku Maca powinna być to następująca
lokalizacja: ~/Library/Thunderbird. W obu przypadkach ~ wskazuje
na katalog domowy aktualnie zalogowanego użytkownika.

Thunderbird dla każdego konta przechowuję filtry w pliku o nazwie
msgFilterRules.dat. Wyszukam zatem na Linuksie pliku z filtrami, który mnie interesuje tj. ten, który zamierzam przenieść na Maca gdzie skonfigurowałem świeżo zainstalowanego klienta pocztowego tak aby nie konfigurować filtrów ręcznie.

$ find ~/.thunderbird/ -name msgFilterRules.dat

/home/lukasz/.thunderbird/npo5t3or.default-release/Mail/Local Folders/msgFilterRules.dat
/home/lukasz/.thunderbird/npo5t3or.default-release/ImapMail/pro2.mail.ovh.net/msgFilterRules.dat
/home/lukasz/.thunderbird/npo5t3or.default-release/ImapMail/imap.gmail.com/msgFilterRules.dat

W tym przypadku interesuje mnie konto na gmail w związku z tym kopiuję plik
z lokalizacji .../ImapMail/imap.gmail.com/msgFilterRules.dat i przerzucam na Maca.

Na Macu szukam analogicznej ścieżki.

find ~/Library/Thunderbird -iname msgFilterRules.dat

/Users/lukas/Library/Thunderbird/Profiles/okd5md7p.default-release/Mail/Local Folders/msgFilterRules.dat
/Users/lukas/Library/Thunderbird/Profiles/okd5md7p.default-release/ImapMail/imap.gmail.com/msgFilterRules.dat

Następnie kopiuję pobrany wcześniej plik do odpowiedniej lokalizacji nadpisując ten domyślny.

cp ~/Downloads/msgFilterRules.dat ./Profiles/okd5md7p.default-release/ImapMail/imap.gmail.com/

Następnie po zrestartowaniu Thunderbird filtry powinny zostać poprawnie dodane i widoczne w menedżerze filtrów.